Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

szyy
9480 8fa3
Wódko!
szyy
szyy
kolejne kieliszki i tak wspaniale kręci nam się w słowach. 
— Jacek Podsiadło - "Miłość po wódce"
szyy
szyy

July 09 2015

szyy
9324 6384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamigotka migotka
szyy
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamigotka migotka
szyy
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, aby coś komuś udowodnić. Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamigotka migotka
7975 1b1e 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatatuaze tatuaze
szyy
0962 c264 500

thedsgnblog:

Quote(s) of the week by Minna May

Minna So is a graphic designer, illustrator, and letterer from Seattle, Washington. She also works as a social media marketer and content developer. In 2012 she began working on personal design projects and commissioned work for clients that include Tiffany & Co., Target, Julep, Pinterest, Chronicle Books, Hallmark Cards, and more.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viahesiamela hesiamela
szyy
Reposted fromsaski saski viadreamingboy dreamingboy
szyy

"Może po prostu posadź kobietę przed sobą, pogadaj z nią i postaraj się podniecić ją własnym mózgiem".

— Pokolenie Ikea
szyy
2464 71c7
Reposted fromlittlefool littlefool viastarryeyed starryeyed
szyy
szyy
2675 ffd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiezwykla niezwykla
szyy
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
szyy
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
szyy
szyy
5821 e2af 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl